Kursus & Bengkel

Di antara kursus-kursus dan bengkel yang telah dianjurkan oleh UPPA di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa adalah seperti berikut:

KURSUS YANG DIANJURKAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN

 • Seminar Kaunseling Vokasional Mentransformasi Kerjaya (24 Mac 2012)
 • Blindness Specific – Skills Upgrading Workshop (2010)
 • Kursus Memperkasakan Ekonomi Golongan OKU 1Malaysia Melalui Penilaian Berteraskan Insan Siri 1 (2010)
 • Kursus Sijil Program Pendidikan Prasekolah 
 • Program Kelas Bimbingan Kecemerlangan Pelajar (2010)
 • Rach Model Data Analysis Technique Workshop (2009)
 • 4th Workshop Sustaining Students in Learning Science in Low Performing Schools (2009)
 • Kursus Metadologi dan Reka Bentuk Kajian (Asas) (2009) 
 • 3rd Workshop Sustaining Students In Learning Science in Low Performing Schools (2009)
 • 2nd Workshop Sustaining Students In Learning Science in Low Performing Schools (2009)
 • 1st Workshop Sustaining Students In Learning Science in Low Performing Schools (2009)
 • Workshop Introduction of Conquest to Analyse Data Base of rach Model (2009)
 • Workshop Agensi Anti Dadah (2009)
 • Bengkel  “Greening The Teacher Education Program” (2008)
 • Workshop Outreaching Maths in English (2006)
 • Workshop on Teaching Science in English – Penaja Penang Educational Consultive Council (PECC) (2006)
 • Bengkel Penulisan Buku Cerita (2005)
 • Kursus Program Pendidikan Tahap II (2006-2007)
 • Kursus Program Pendidikan Khas Tahap I (2005-2007)
 • Kursus Model Pengukuran Rach (2002-2005)
 • Kursus Asas Bimbingan dan Kaunseling (2004)
 • Kursus Pengenalan kepada Pendidikan Prasekolah (2003)
 • Kursus Latihan Pendidikan Prasekolah Guru-Guru Prasekolah Tamil (2003)
 • Kursus Jangka Pendek – Kursus Kemahiran Prima Education (2002)
 • Kursus Kemahiran Guru-Guru Kemas (2002)
 • Kursus Kajian Tindakan
 • Kursus Ilmu Perguruan untuk Guru-Guru Sekolah Rendah Agama Islam (2002)
 • Bengkel Penulisan Kreatif (1995-1997)
 • Program Mempertingkatkan Motivasi Belajar Matematik di Sekolah-sekolah Kebangsaan Luar Bandar (1994)
 • Kursus Sijil Perguruan Prasekolah E2L – Persatuan Ibu-Ibu Tunggal (2005/2006)
 • Kursus Sijil Kejurulatihan Pendidikan Prasekolah – Jabatan Perpaduan Negara (2000-2002)
 • Kursus Sijil Perguruan Prasekolah (Dalam Perkhidmatan) – Jabatan Perpaduan Negara (1998-2006)
 • Kursus Sijil Perguruan Prasekolah (PraPerkhidmatan)-Jabatan Perpaduan Negara (1997-2006)
 • Kursus Program Sijil Perguruan Prasekolah (Induk) Sambilan (2003-2010)
 • Kursus Program SIjil Perguruan Prasekolah (Induk) Sepenuh Masa (1994-2008)
 • Program Bacaan English Camp Ke 2 (2009)
 • Program Bacaan English Camp Ke 1 (2009)
 • Program Kelas Bimbingan Kecemerlangan Pelajar
 • Program Pintar (UMW) dibiayai oleh Syarikat UMW (2007)
 • Program Pintar (Affin Bank)- dibiayai oleh Affin Bank (2007)
 • Program Khas Bimbingan Kecemerlangan Pelajar (2007)
 • Program Peningkatan Kecemerlangan Jatidiri dan Akademik Pelajar-Pelajar Tahun 6 St. Mark Perai (2006)


KURSUS YANG DIANJURKAN DI PERINGKAT ANTARABANGSA  

 • Kursus Bahasa Inggeris – penuntut-penuntut Thailand Kumpulan Pertama (2010)
 • Kursus Sijil Perguruan Asas Sekolah Agama Rakyat Wilayah Selatan Thailand, Yala (2010)
 • Indonesian International School Teachers Pedagogy Workshop (2009)
 • Kursus  Sijil Perguruan Asas Sekolah Agama Rakyat Wilayah Selatan Thailand (2008)